" در قلب شما "
info@AsanCanada.ir
021-91030823
تماس با ما

اطلاعات هویتی متقاضی فرم شماره 1

  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
کد کاردان را بنویسید. کد کاردان را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد کاردان را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
اسکن کارت ملی را انتخاب کنید.
اسکن ترجمه کارت ملی را انتخاب کنید.
عکس پرسنلی رنگی با پس زمینه سفید را انتخاب کنید.
شماره شناسنامه را بنویسید. شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
اسکن شناسنامه را انتخاب کنید.
اسکن پاسپورت را انتخاب کنید.
اسکن ترجمه شناسنامه را انتخاب کنید.
شماره پاسپورت را بنویسید. شماره پاسپورت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
جنسیت را انتخاب کنید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
اسکن مدرک تحصیلی را انتخاب کنید.
اسکن اصل تاییدیه تحصیلی را انتخاب کنید.
اسکن ترجمه مدرک تحصیلی را انتخاب کنید.
اسکن ترجمه ریز نمرات را انتخاب کنید.
دین و مذهب را بنویسید. دین و مذهب را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کشور مقیم را انتخاب کنید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
اسکن سابقه بیمه از سازمان تامین اجتماعی را انتخاب کنید.
اسکن ترجمه سابقه بیمه تامین اجتماعی را انتخاب کنید.
اسکن ترجمه سند املاک را انتخاب کنید.
اسکن ترجمه مدارک شغلی را انتخاب کنید.
اسکن ترجمه حساب بانکی را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
اسکن گواهی سوء پیشینه را انتخاب کنید.
اسکن ترجمه گواهی سوء پیشینه را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
نمره مدرک زبان انگلیسی را بنویسید. نمره مدرک زبان انگلیسی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
اسکن اصل مدرک زبان انگلیسی را انتخاب کنید.
نوع مدرک زبان فرانسه را بنویسید. نوع مدرک زبان فرانسه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نمره مدرک زبان فرانسه را بنویسید. نمره مدرک زبان فرانسه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
اسکن اصل مدرک زبان فرانسه را انتخاب کنید.
سوابق سفرهای خارجی را بنویسید. سوابق سفرهای خارجی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
اسکن تمکن مالی را انتخاب کنید.
ایالت مد نظر شما را بنویسید. ایالت مد نظر شما را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
معرفی شخص و شماره تماس اضطراری را بنویسید. معرفی شخص و شماره تماس اضطراری را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...