" در قلب شما "
info@AsanCanada.ir
021-91030823
تماس با ما

اکسپرس اینتری

اکسپرس اینتری چیست؟

/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

سوال پر تکرار ولی همیشه بی جواب شما را در این پست به تقضیل تشریح می کنیم .اصلا اکسپرس اینتری کانادا چیست؟


سوالات متداول از آسان کانادا درباره اکسپرس اینتری ...

/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7

اکسپرس اینتری چیست؟اکسپرس اینتری یک سیستم مهاجرتی است که در آن با توجه به امتیازی که به شما داده می‌شود، می‌‌توانید از طریق یکی از 4 برنامه مهاجرتی اقامت کانادا را بگیرید. هر متقاضی بر اساس جدول امتیاز اکسپرس اینتری کانادا امتیازی دریافت می‌کند که بر طبق آن واجد شرایط دریافت ویزای کانادا خواهد بود.