" در قلب شما "
info@AsanCanada.ir
021-91030823
تماس با ما

مهاجرت

بریتیش کلمبیا کانادا از نظر جمعیتی ، امنیتی آب و هوا ، تاریخچه ، مشاغل و تنوع نژادی

/british-columbia-canada

بریتیش کلمبیا یکی از استان‌های کانادا است و در غرب کشور قرار دارد. این استان دارای وضعیت سیاسی پایداری است و به عنوان یک استان خودگردان در فدراسیون کانادا عمل می‌کند. ساختار سیاسی بریتیش کلمبیا شامل دولت محلی و مجلس استانی است که به طور دوره‌ای انتخاب می‌شوند. جمعیت بریتیش کلمبیا حدود 5.1 میلیون نفر است.