" در قلب شما "
info@AsanCanada.ir
021-91030823
تماس با ما

کانادا

بریتیش کلمبیا کانادا از نظر جمعیتی ، امنیتی آب و هوا ، تاریخچه ، مشاغل و تنوع نژادی

/british-columbia-canada

بریتیش کلمبیا یکی از استان‌های کانادا است و در غرب کشور قرار دارد. این استان دارای وضعیت سیاسی پایداری است و به عنوان یک استان خودگردان در فدراسیون کانادا عمل می‌کند. ساختار سیاسی بریتیش کلمبیا شامل دولت محلی و مجلس استانی است که به طور دوره‌ای انتخاب می‌شوند. جمعیت بریتیش کلمبیا حدود 5.1 میلیون نفر است.


اکسپرس اینتری چیست؟

/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

سوال پر تکرار ولی همیشه بی جواب شما را در این پست به تقضیل تشریح می کنیم .اصلا اکسپرس اینتری کانادا چیست؟