" در قلب شما "
info@AsanCanada.ir
021-91030823
تماس با ما

سرمایه گذاری

سوالات متداول از آسان کانادا درباره ویزای سرمایه گذاری کانادا ...

/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7

کانادا یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان از لحاظ اقتصادی و فناوری است و بنابراین می تواند فرصت های سرمایه گذاری بیشماری را برای سرمایه گذاری در اختیار متقاضیان این امر، قرار دهد و مقصدی امن و جذاب برای این مقوله باشد. دولت کانادا برای بهبود اقتصاد کشور قصد دارد از افرادی که واجد شرایط برای مهاجرت تجاری و سرمایه گذاری در کانادا یا دریافت ویزای کارآفرینی کانادا هستند کمک بگیرد. این دولت برنامه های متعددی برای جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان در نظر گرفته است. تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در کانادا یا کشورهای دیگر کار ساده ای نیست و نیاز به اطلاعات جامع و کامل دارد و تمام روش های سرمایه گذاری در کانادا و سیستم کشور به طور کامل بررسی شود، سپس تصمیمی آگاهانه گرفته شود.