قیمت : 2800 دلار کانادا

سال: 2007
ساخت: طفره رفتن
مدل: دورانگو
تریم: SLT
رنگ: خاکستری
نوع بدنه: SUV، کراس اوور
قیمت : 2800 دلار کانادا